Zpracování a ochrana osobních údajů

GDPR

Vážení klienti, děkujeme za vaši důvěru. Níže naleznete informace o zásadách ochrany osobních údajů vás – našich klientů. Dozvíte se v něm, jak Vaše údaje shromažďujeme, uchováváme, zpracováváme a zabezpečujeme. Věříme, že Vám informace níže pomohou s odpověďmi na Vaše případné otázky k tématu ochrany osobních údajů. Pokud jste odpověď na Váš dotaz náhodou nedohledali, neváhejte nás oslovit. Kontakt na zodpovědnou osobu naleznete na samém konci tohoto dokumentu.

Jak shromažďujeme osobní údaje?
Osobní údaje svých zákazníků shromažďujeme s přijetím rezervace – objednávky pronájmu nebytového prostoru. Dále také při registraci osoby k odběru novinek e-mailem. Taktéž uchováváme historii rezervací.

Správcem osobních údajů je provozovatel ateliéru LightStudio – Barbora Synková, sídlem Ohradní 1345/6, 14000 Praha 4, IČ: 71983902.


Jaké osobní údaje správce zpracovává?
Zpracováváme pouze údaje zákazníků, které byly získány během realizování objednávky:

 • Jméno, příjmení
 • Kontaktní údaje pro fakturaci (adresa, případně IČ a DIČ)
 • E-mail, telefonní číslo
 • IP adresa
 • Kromě toho je uchovávána i historie pronájmů, která nám pomáhá pro ekonomické rozvahy a nabídku zvýhodněných služeb pro pravidelné zákazníky

 

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ale je nezbytné poskytnout je při realizaci objednávky ateliéru. Provozovatel musí vědět, komu prostor pronajímá, na což navazují i práva a povinnosti provozovatele a zákazníka upravené ve všeobecných obchodních podmínkách.

Údaje zákazníků jsou vždy v bezpečí a nepodléhají automatizovaným rozhodovacím procesům.

Správce zpracovává data pro následující účely:

 • zpracování objednávek/rezervací (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR),
 • oprávněné zájmy provozovatele (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), to znamená: zpracování požadavků a přímý marketing služeb


Dbáme na poskytování služeb nejvyšší úrovně, proto spolupracujeme pouze s profesionálními a pečlivě vybranými společnostmi.
LightStudio spolupracuje pouze s profesionálními a pečlivě vybranými společnostmi. Osobní údaje po odpovídajícím zašifrování a zabezpečení mohou být předány následujícím příjemcům nebo kategoriím příjemců, kteří nám poskytují služby včetně zpracování osobních údajů:

 • Dodavatelé IT systémů a IT služeb pro LightStudio,
 • Marketingové agentury, mediální společnosti, které poskytují podporu pro LightStudio,
 • Banky poskytují profesionální finanční služby a účetní a poradenské firmy.


Jak dlouho LightStudio uchovává osobní údaje svých zákazníků:

 • Osobní údaje jsou zpracovávány na dobu potřebnou k realizování pronájmů.
 • Osobní údaje jsou zpracovávány na dobu nezbytně nutnou pro plnění legislativních a účetních povinností provozovatele.
 • Osobní údaje zpracovávané pro přímý marketing služeb budou zpracovávány do odvolání.


Nařízení o ochraně osobních údajů poskytuje každé osobě:

 • Právo na přístup k osobním údajům
 • Právo na opravu osobních údajů
 • Právo na výmaz osobních údajů
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů
 • Právo na přenositelnost osobních údajů
 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
 • Právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů

Výše uvedená práva můžete vykonat tím, že nás kontaktujte se svým požadavkem nebo dotazem písemně e-mailem rezervace@lightstudiopraha.cz.


Úřad pro ochranu osobních údajů:
V souvislosti se zpracováním osobních údajů má každý zákazník LightStudia právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky.

V případě nejasností nebo pochybností o zpracování Vašich osobních údajů nám prosím nejdříve dejte šanci na jejich vysvětlení a kontaktujte prosím správce osobních údajů emailem na rezervace@lightstudiopraha.cz.